Alle Projecten

Terreinverharding Lutgens Metaal Maastricht

Terreinverharding Lutgens Metaal Maastricht

01/10/2015

Janssen Group heeft in opdracht van Lutgens Metaal b.v. in Maastricht een betonnen bedrijfsvloer aangelegd inclusief grondwerk en riolering ten behoeve van de terreinafwatering. Het betreft een gewapende vloer van ca. 2000 m2 als uitbreiding van het terrein van de klant.

Lees meer
BORMA terrein

BORMA terrein

01/09/2015

In opdracht van Gamma Holding NV voert Janssen Grondverzet en Transport B.V. diverse werkzaamheden uit op een voormalig fabrieksterrein van ca. 7000 m2 gelegen op het terrein van Ankersmit te Maastricht.

Lees meer
Opschonen regenwaterbuffer Strabeek te Valkenburg

Opschonen regenwaterbuffer Strabeek te Valkenburg

01/09/2015

In opdracht van het Waterschap Roer & Overmaas voert Janssen Grondverzet en Transport jaarlijks diverse grote en kleine klussen uit binnen het beheersgebied van het Waterschap. In het kader van deze samenwerking is het opschonen van de regenwaterbuffer Strabeek te Valkenburg uitgevoerd.

De werkzaamheden omvatten in dit geval het verwijderen en afvoeren van ca. 250 ton slib uit de buffer. Het terrein is bereikbaar gemaakt middels draglineschotten en rijplaten. De slib is vervolgens middels vloeistofdichte vrachtwagens afgevoerd naar een verwerkingslocatie.

Lees meer
TwinPortIII te Heerlen uitbreiding parkeerplaats

TwinPortIII te Heerlen uitbreiding parkeerplaats

01/09/2015

Op Businesspark Coriopolis in Heerlen ligt het Business Center TwinPort; een modern kantorencomplex met behoefte aan een uitbreiding van de huidige parkeervoorziening. Om dit te realiseren heeft men Janssen Grondverzet en Transport benaderd. Van een bestaande parkeerkelder is het dak voorzien van beschermende en drainerende folie en een opbouw van steenslag waarop bontgenuanceerde bestrating is aangebracht in combinatie met antraciet gekleurde parkeervakken.

Lees meer
Inrichting natuurgebied Zouwdal

Inrichting natuurgebied Zouwdal

01/06/2015

Begin 2015 heeft Janssen Grondverzet een overeenkomst gesloten met Wienerberger te Lanaken - België voor het herinrichten van een voormalige kleiwinning. Deze opdracht vertegenwoordigd een omzet waarde van ca. € 1.000.000,-.

Lees meer
Vriesveem Landgraaf

Vriesveem Landgraaf

01/05/2015

Samen met Grausbouw BV heeft Janssen Grondverzet en Transport B.V. een bouwteam gevormd voor de uitbreiding van een fabriekshal van de firma Vriesveem De Berg BV te Landgraaf.

Lees meer
Westerwald & Eifel - Kleiwinning

Westerwald & Eifel - Kleiwinning

01/05/2015

Voor één van onze Duitse opdrachtgevers is Janssen in diverse groeves actief, met name in het Westerwald en in de Eifel. In haar groeves wint onze klant veelal klei voor de (fijn-)keramische industrie, vuurvaste industrie en afdichtingsklei.

Lees meer
Bovenafdichting stortplaats Schinnen

Bovenafdichting stortplaats Schinnen

01/03/2015

In opdracht van Attero zal Janssen Grondverzet de profilering en definitieve afdichting verzorgen van het laatste gedeelte van de voormalige stortplaats te Schinnen.

Lees meer
4 5 6 7 8 9 10 11