Nieuw materieel : Mecalac 8MCR

Nieuw materieel : Mecalac 8MCR

Afgelopen week is onze nieuwe Mecalac 8MCR van Ahlmann Nederland BV aan de slag gegaan.

Met deze multifunctionele (8-9 ton zware) machine kun je naast regulier graafwerk ook perfect funderings- en straatlagen egaliseren, ook met GPS! Ook in krappe ruimtes kom je goed uit de voeten, dankzij de unieke giekconstructie en compacte bovenwagen.

Wij zijn enthousiast! Jullie ook?
Voor meer info, bel met +31 (0)43 207 03 40 of mail naar planning@janssen-group.com

Lees meer
Ingebruikname eerste afvalsorteerinstallatie in regio Maastricht

Ingebruikname eerste afvalsorteerinstallatie in regio Maastricht

BPS Recycling en Bouwstoffen investeert in duurzaam recyclen

Op donderdag 14 december opende BPS Recycling en Bouwstoffen, onderdeel van Janssen Group in Maastricht, officieel haar gloednieuwe afvalsorteerinstallatie voor de verwerking van bouw- en sloopafval. Deze éérste afvalsorteerinstallatie in regio Maastricht heeft een sorteercapaciteit van 25 ton per uur.

Na speeches van Edmund ten Felde (CEO Bollegraaf Recycling Group) en Rob van Dalen (Directeur Lubo Systems) namens de leverancier van de installatie stelden Joshua Janssen (Directeur BPS) en Pierre Caris (Commercieel Manager BPS) met een druk op de rode knop de installatie officieel in werking.

Jaarcapaciteit 40.000 ton

De installatie heeft een sorteercapaciteit van 25 ton bouwafval per uur. Op jaarbasis betekent dit ongeveer 40.000 ton afval dat gesorteerd wordt om vervolgens als gescheiden materialen, zoals hout, kunststof en beton/steen te worden aangeboden voor hergebruik. Slechts een klein deel zal als afval overblijven. Dit gaat gedeeltelijk naar een verbrandingsoven en gedeeltelijk naar een producent van vervangende brandstof (RDF) voor bijvoorbeeld energiecentrales en cementovens.

Gescheiden mono-stromen

BPS Recycling en Bouwstoffen koos voor Lubo Systems o.a. vanwege de prestaties van de Starscreen zeeftechnologie en luchtscheidingtechnologie. “Door de hoge zuiverheid van de gescheiden mono-stromen verwachten wij een stabiele en langdurige positie binnen de recyclingmarkt op te bouwen. Belangrijk onderdeel bij de besluitvorming was de flexibiliteit van de sorteerlijn. Deze installatie biedt ons de mogelijkheid tot het verwerken van meerdere afvalstromen. De installatie is naar wens aan te passen en daarmee ook de output van de materialen”, aldus Joshua Janssen.

Visie op duurzaamheid

“De aanschaf van deze afvalsorteerinstallatie past binnen onze visie op Duurzaam Recyclen en sluit aan op de duurzaamheidsgedachte van de gemeente Maastricht: Maastricht Afvalloos 2030 en het overheidsprogramma Nederland Circulair in 2050. Duurzaamheid en milieu zullen ook de komende jaren een belangrijk thema zijn binnen onze bedrijfsvisie”, aldus Joshua Janssen.

Geen inzameldienst

Belangrijk om te vermelden is dat BPS en Janssen Group geen afvalinzameldienst opzetten, maar dit overlaten aan de bestaande inzamelbedrijven, die hun afval bij BPS aanleveren. “Wij willen geen concurrent zijn van bestaande inzamelbedrijven.”

Lees meer

BPS wint aanbesteding Gemeente Maastricht

“Wij kennen BPS als een partij met een juiste aanpak en transparante afhandeling”

BPS Recycling en Bouwstoffen heeft de gunning verworven van de gemeente Maastricht voor de komende twee jaar (met een optie tot verlenging van nog twee jaar) voor het verwerken van alle vrijkomende minerale stromen. Jaarlijks zullen in totaal 32.000 ton grond, 3.500 ton teerhoudend asfalt, 1.500 ton teervrij asfalt en 13.500 ton bouwstoffen worden verwerkt.

Het gaat om zowel schone als verontreinigde grond en puin. BPS Recycling gaat op hun locatie in Maastricht de verwerking en de overslag uitvoeren. Naast de overslag van en het storten van onverwerkbare stromen betekent dit voor BPS Recycling een continuering van de werkzaamheden zoals ze die al regelmatig voor de gemeente Maastricht uitvoeren.

Industriële verleden van Maastricht

Emiel Helgers, coördinator grond en afvalstromen van de gemeente Maastricht over deze aanbesteding: “Maastricht is een oude stad en gezien het industriële verleden met onder andere keramische-, zink en baksteenindustrie, vond door de jaren heen een aanzienlijke verstoring van de bodem plaats. Deze is daardoor in grote delen van de gemeente zowel chemisch als fysisch verontreinigd geraakt. Bij de uitvoering van de vele ontwikkelingen die de stad doormaakt komen deze materialen vrij. Indien deze niet kunnen worden hergebruikt dan dienen deze te worden afgevoerd naar een erkend acceptant. De afvoer van die materialen is aan regels gebonden waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de juiste afvoer van de overtollige bouwstoffen, grond en asfalt.”

Europese aanbesteding

“Nieuwe Europese aanbestedingsregels vragen van ons werkzaamheden te clusteren en omdat we daarmee boven de gestelde aanbestedingsgrenzen komen, dienen we deze Europees aan te besteden. In dit geval betrof het zelfs een gezamenlijke aanbesteding met de gemeente Heerlen waarbij we werden ondersteund door het 'Shared Service Center - Zuid-Limburg'. Zowel de gemeente Heerlen als de gemeente Maastricht heeft de opdracht verdeeld in drie percelen (licht verontreinigde grond, matig tot sterk verontreinigde grond & bouwstoffen en asfalt). In de aanbesteding hebben we een transportclausule meegenomen om straks niet zand en puin naar Groningen te hoeven transporteren”, aldus Helgers.

De beste aanbieding

Van de drie inschrijvers bleek BPS Recycling en Bouwstoffen de beste aanbieding te hebben voor de percelen van de gemeente Maastricht waardoor zij de gunning van alle drie de percelen uit de aanbesteding verwierven. “Wij kennen BPS als partij waar we al vaker mee hebben samengewerkt en altijd erg tevreden zijn over hun professionele aanpak en administratieve afhandeling. Alle afgevoerde materialen worden keurig gerapporteerd en continue inzichtelijk. Zonder afbreuk te doen aan andere partijen, die ook goed zouden zijn, hebben we met BPS absoluut een juiste partij om mee samen te werken”, aldus Emiel Helgers.

Lees meer
Interview: Janssen Group kiest voor de kracht van Volvo

Interview: Janssen Group kiest voor de kracht van Volvo

Onlangs gaf Christian Janssen een interview over de aanschaf van onze nieuwe Volvo FH16 8x4-trekker. Deze vormt een vaste combinatie met een, eveneens nieuw aanschafte, 2-bed-4 dieplader van Nooteboom (samen geschikt voor zwaar transport tot 123 ton treingewicht).

Wij verzorgen het transport van ons machinepark zelf. Dat maakt ons flexibel met aan- en afvoer van grondverzetmaterieel en stelt ons tevens in staat spoedklussen aan te nemen.

Daarnaast voeren we ook zware transporten voor derden uit. We hebben uitgebreide vergunningen om deze transporten in Nederland, België en Duitsland uit te voeren.

Klik hier voor het gehele interview.

Lees meer
BPS investeert in duurzame recycling

BPS investeert in duurzame recycling

BPS Recycling en Bouwstoffen, onderdeel van Janssen Group, heeft Lubo Systems B.V., onderdeel van de Bollegraaf Recycling Solutions Group uit Emmen, de opdracht gegeven voor de bouw van een totale sorteerinstallatie voor de verwerking van bouw- en sloopafval (BSA). Het project wordt begin november 2017 opgeleverd.

De uitbreiding van onze activiteiten op het gebied van afvalsortering is een logische stap. Onze havenlocatie met opslaghallen en loskade dienen als perfecte inzamel- en verwerkingslocatie van BSA en sluit aan bij de behoefte van bestaande klanten.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Lees meer
Interview: Janssen Group introduceert dubbelbrede rijplaten

Interview: Janssen Group introduceert dubbelbrede rijplaten

Onlangs gaven Christian Janssen en Joshua Janssen een interview over de toevoeging van nieuwe XL-rijplaten aan het assortiment van Janssen Group.

Met de introductie van de dubbelbrede stalen rijplaten van 6 x 3,50 meter voegen wij extra efficiency toe aan het bouwklaar maken van uw bouw-, evenementen- en festivalterreinen. Met elke plaat van 3,50 meter breedte realiseren wij de volledige breedte van een berijdbare toegangsweg.

De voordelen:

  • Volledige rijwegbreedte (3,50 m)
  • Geen middennaad waardoor de rijweg makkelijker schoon te houden is.
  • Groot oppervlak en eigen gewicht van ca. 2.400 kg waardoor deze minder diefstalgevoelig zijn en de kans op verschuiving kleiner is.

Klik hier voor het gehele interview.

Lees meer
Opening 2e locatie BPS aan de Klipperweg 24 in Maastricht

Opening 2e locatie BPS aan de Klipperweg 24 in Maastricht

Binnenkort opent BPS Recycling & Bouwstoffen aan de Klipperweg 24 een 2e locatie in Industrieterrein Beatrixhaven in Maastricht. Met deze 1 hectare grote locatie kunnen wij voldoen aan de groei van ons bedrijf en tevens creëren wij hiermee de ruimte op om te schalen in het sorteren en recyclen van onder andere bouw- en sloopafval en hout. Het vloeistofdichte terrein is voorzien van een havenkade, waardoor wij zowel hier als op locatie Ankerkade 14 schepen kunnen laden en lossen.

In totaal hebben wij hiermee ruim 4,5 hectare terrein beschikbaar voor alle bouw- en afvalstoffen. Omdat het terrein al nagenoeg geheel ingericht is, verwachten wij op zeer korte termijn de poorten te kunnen openen.

Lees meer